...

Åskskydd

Välkommen till vår elfirma som erbjuder installation av åskskydd för hus, åskskydd för grenuttag och mycket mer. Vi är specialister på att skydda ditt hem eller företag mot skador från blixtar och åskväder.

Blixtar kan leda till allvarliga skador på fastigheter, inklusive ödeläggelse av elektronik, brandrisk och personskada. Därför rekommenderar vi starkt våra kunder att överväga en installationslösning för ett robust åskskyddssystem.

Vi har flera olika alternativ när det gäller design på system och väljer den mest passande baserat på din specifika situation; Det vill säga utifrån omfattningen samt typen av strukturer (träd/stolpar/djur) i dess närhet m.m – Att ta hänsyn till dessa faktorer kommer minimera både risken och kostnaden!

Dessutom hjälper vi dig med hela processen från planeringstadiet tills att installation utförs vilket innebär:

  • Genomgång av er nuvarande infrastruktur
  • Skapa, designa, planerna
  • Inköp, beroende på vad som behövs
  • Installation

På så sätt garanterar vi ännu mer trygghet för många år fram, trots extrema vädersituationer! Detta innebär ekonomisk vinst för dig, då du slipper betala dyra reparationskostnader efter eventuell skadeuppkomst.

Kontakta oss idag för ytterligare information angående hur vår kompetens inom installation i olika typer av elsystem kan göra skillnad i underhållning i framtiden – ring eller fyll i formulär – Förutsättningslöst ska alla era möjliga funderingar besvaras.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.